Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission Summary: 0 pending, 11 declined, 1 accepted (12 total, 8.33% accepted)

Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! No Flash necessary and runs on all devices. ×
User Journal

Submission + - De Vita Mea

dsanfte writes: De reis philosophicae saepe cogito, et hodie non est differens. In vita mea, debeo voluntatem habere. Quae debet voluntatem meam esse? Non scio responsum. Scientiam biologiam nunc disco, sed eritne voluntatem pro qua quaerito? Iterum dico, non scio.

Habeo etiam cupiditas pro lingua latina, et eam melior scire. Causa est cur nunc hic scribo. Volo gradualitates in lingua latina etiam scientia biologia habere, et non possum inter eas decernere.

Quae debet esse viam meam?

Slashdot Top Deals

I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best. -- Oscar Wilde

Working...