Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! ×

Comment Akpa Sprey Poliüretan (Score 1) 1

Kuyucak Sprey Poliüretan, Kuadas Sprey Poliüretan, Yenipazar Sprey Poliüretan, nazilli sprey poliüretan ... Akpa izolasyon sprey poliüretan aydn bölgesi hizmet alanlar ; - Bozdoan Sprey Poliüretan - Buharkent Sprey Poliüretan - Çine Sprey Poliüretan - Didim Sprey Poliüretan - Germencik Sprey Poliüretan - ncirliova Sprey Poliüretan - Karacasu Sprey Poliüretan - Karpuzlu Sprey Poliüretan - Koçarl Sprey Poliüretan - Kök Sprey Poliüretan - Kuyucak Sprey Poliüretan - Kuadas Sprey Poliüretan - Söke Sprey Poliüretan - Nazilli Sprey Poliüretan - Sultanhisar Sprey Poliüretan - Yenipazar Sprey Poliüretan Aydn'n tüm ilçe ve köylerinde Akpa Sprey Poliüretan olarak hizmet vermekteyiz... www.akpaizolasyon.com Düzenle Yorum yaz 11 Ocak 2014 Cumartesi 22:23:39 Sprey Poliüretan Nedir, sprey poliüretan özellikleri, sprey kopuk sertleme, Sprey Poliüretan Uygulama ... Akpa Sprey Poliüretann Dier zolasyon Yaltm Ürünleri Arasndaki Teknik Yaltm Fark... www.akpaizolasyon.com Düzenle Yorum yaz Hizmet Bölgeleri 11 Ocak 2014 Cumartesi 18:29:26 sprey poliüretan, Denizli, aydn, manisa ... Akpa sprey poliüretan olarak ege, Akdeniz bölgesinde tüm il ve ilçelerinde hizmet vermekteyiz. Ücretsiz keif için 0256 711 56 66 nolu telefondan bize ulaabilirsiniz. www.akpaizolasyon.com Düzenle Yorum yaz SPREY POLÜRETAN NASIL UYGULANIR ? 11 Ocak 2014 Cumartesi 17:25:29 beton sprey poliüretan, ahap sprey poliüretan, Sprey Poliüretan Uygulama Sprey Poliüretan , sert köpük yüksek basnçla püskürtme yöntemi ile uygulanr. Gezici poliüretan makina sistemleri ile hammaddeler uygulama yerine getirilir. Poliüretan sert köpük uygulanacak zeminin kuru, yasz ve poliüretana uygun olup olmad kontrol edilir. Eitilmi personel tarafndan poliüretan sert köpük yüksek basnç ile püskürtülerek uygulanr.Püskürtülen malzeme yatay, dikey her türlü zemine %100 yapr.Yüksek basnçla püskürtüldüü için en ufak gözeneklere dâhi nüfuz ederek doldurur. Uygulama sonunda ek yeri olmayan, s köprüsü oluturmayan ve szdrmazlk salayan bir yaltm salanr. Ahap,beton, metal vb. tüm yüzeylerde uygulanabilir. Dayankl ve uzun ömürlüdür. Isya, dona, çürümeye ve kimyevi maddelere dayankldr. Bakteri ve haere barndrmaz. www.akpaizolasyon.com Düzenle Yorum yaz POLÜRETAN SERT KÖPÜK NASIL OLUUR ? 11 Ocak 2014 Cumartesi 17:24:36 sprey kopuk sertleme, kopuk nasl oluur Sert köpük, POLOL ve ZOSYANAT (MDI) adl sv iki kimyasal maddenin bir biriyle kartrlarak reakiyonu girmesi sonucunda meydana gelir. Reaksiyonu aamasnda, mevcut karbondioksit (CO2) gaz, polimerize olmaya balayan karmn köpürmesini salar. CO2 tek bana köpük younluunu istenilen düzeye düürmekte yeterli olmadndan, karmda HCFC 141b veya Pentan gibi yardmc iirme ajanlar katlr. Polimerizasyon ve gaz reaksiyonlarnn hzlarn hassas olarak kontrol edebilmek için özel hzlandrclar ilave edilir. Oluan hücrelerin cidarlarnn kalnlnn ve boyutlarnn kontrolünü salamak ve yüksek oranda kapal hücre yaps elde etmek için de özel hücre düzenleyiciler katlr. Ayrca, poliüretan sert köpüe istenilen ölçüde alev geciktirici özellik kazandrlmas amacyla karma özel alev geciktirici ajanlar ve yardmc maddeler ilave edilmektedir. Meydana gelen Poliüretan sert köpük, hücresel yapl, kapal hücreli, düük younluklu bir izolasyon ve inaat malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan iirme ajannn düük s geçirgenlii sayesinde öncelikle souk depolarn izolasyonunda ve yaplarn TABAN – DUVAR – TERAS – ÇATI yaltmlarnda giderek en çok tercih edilen malzeme olmaya balamtr. En düük kalnlkta en yüksek verimli alan en iyi izolasyon malzemesidir. Düzenle Yorum yaz Sprey Poliüretan Özellikleri 11 Ocak 2014 Cumartesi 17:23:28 izolasyon, sprey poliüretan özellikleri, akpa sprey kopuk, sprey kopuk >> Is izolasyonunda kesin çözüm. >> Ek yersiz yekpare uygulama. >> Uyguland yüzeyi korozyondan korur. >> Sv olarak püskürtüldüünden hiçbir boluk kalmaz, s koprüsü uluturmaz. >> Baz, duman, benzin gibi kimyasallara dayankldr. >> Çürümez, koku yapmaz, bakteri ve haeri barndrmaz. >> Sv olarak püskürtüldüünden her türlü uygulama detaynda kesin çözüm salar. >> çilik, nakliye, zaman ve en önemlisi stma ve soutma enerjisinden büyük tasarruf salar. >> Trapez sac, atermit, oluklu levha, gibi yüzeylere mükemmel yapma ve aderans salar. >> Lamda deeri oldukça düüktür. ( =0,023 W/mK Is letim Katsays ) >> Yatay ve düey zeminlerde rahatlkla uygulanr, üzerinde yürünebilir. >> Uyguland yüzeyi fiziki darbelere kar güçlendirir. >> Uygulama hz oldukça yüksektir. 700 m2/3cm/gün. Düzenle Yorum yaz Sprey Poliüretan Nedir 11 Ocak 2014 Cumartesi 16:32:45 Sprey Poliüretan Nedir, Sprey Poliüretan Faydas, Sprey Poliüretan Fiyat, Sprey Poliüretan Uygulama ... Sprey Poliüretan Köpük; www.akpaizolasyon.com Devam... Düzenle Yorum yaz Akpa Sprey Poliüretan 11 Ocak 2014 Cumartesi 16:28:05 nazilli sprey poliüretan, sprey poliüretan, akpa sprey poliüretan, aydn çine sprey poliüretan Akpa Sprey Poliüretan s yaltm sistemleri,aydn sprey poliüretan, söke sprey poliüretan, çine sprey poliüretan, kuadas sprey poliüretan, didim sprey poliüretan, karpuzlu sprey poliüretan, nazilli sprey poliüretan, denizli akpa sprey poliüretan, manisa akpa sprey poliüretan, afyon sprey poliüretan akpa, akpa sprey poliüretan www.akpaizolasyon.com

Slashdot Top Deals

You cannot have a science without measurement. -- R. W. Hamming

Working...