Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 Internet speed test! ×
User Journal

Journal Journal: Pociag Widmo

Siedzimy sobie z Monika na dworcu, nagle na peron znienacka wjezdza niezapowiedziany przez megafony pociag. ,,Pociag widmo'' pada komentarz i zapada cisza. Wlasnie rozmawialismy o Cyfrowym Przetwarzaniu Sygnalow... Zonk.

Transmeta

Journal Journal: Fun from hell^Wwyklad - mat i elem, czest.

Dzisiejsza perelka z materialow i elementow:
pada pytanie, czy w danej sytuacji czestotliwosc 12kHz jest mala, czy duza. Sala oczywiscie milczy.
Na to wykladowca: ,,To oczywiscie zalezy. Moja zona zajmuje sie mikrofalami. Dla niej megaherce to male czestotliwosci. A kiloherce to juz prad staly''.

Upgrades

Journal Journal: Fun from hell^Wwyklad

Kazdy wie jak wyglada liczydlo. To takie prety, na ktorych znajduja sie kulki, sluzace do liczenia. Kulki sa w dwoch kolorach. Dlaczego? Bo czarne sa do rzeczywistych, a czerwone do urojonych ;)

User Journal

Journal Journal: boje sie

Tak sobie czytalem Zone Admina... Posmialem sie, posmialem, ale nagle.... ,,wlasnie cos do mnie dotarlo''. NIE CHCE!
Monisia powiedziala, ze dla mnie moze sluchac o tych komputerach (,,Wiec na porcie 25 jest SMTP''). Ale boje sie. Ogarnia mnie strach na mysl o tym, ze moglbym sie z Nia porozumiewac ircujac z komputera w innym pokoju. Ze zamiast widziec Jej promienny usmiech dostawalbym <Monika> :-).
Ze rozmowy z kimkolwiek kto przyszedlby do nas w odwiedziny toczyly by sie sprzed ekranu monitora.
Moge tak dyskutowac z LCFem, msgujac go zamiast przez otwarte drzwi powiedziec o co mi chodzi. Ale nie z Monika!
Monika and computers don't mix.
It's funny.  Laugh.

Journal Journal: kurw* mac 2

analka 3,5. glupi Miczko. gorzej, ze mam dynamko w plecy. postaram sie o sesje przedluzona, ale pewnie i tak nie zalicze. no coz, powtorze sobie ten przedmiot, miescie mi sie jeszcze w granicach dlugu puntkowego.

Education

Journal Journal: one down, 2 to go

Ok, miernictwo na 3. Jedno z glowy. Zostalo tylko dynamko i anale. To w przyszlym tygodniu, 24 i 26 wrzesnia...

User Journal

Journal Journal: it has began

Dobra losie, stalo sie. Powzialem decyzje. Od pazdziernika w wolnym czasie bede tu blogowal. Bo to modne jest;).
Pozdrowienia dla zer0cool za pomysl.

User Journal

Journal Journal: To start or not.

Blah. I was thinking about starting weblog. Something more ambitious than "I'm completly down", like most of weblogs look like. But - no time. Maybe in summertime I'll write something.

BTW, I've started thinking, that mplayer's guys are good, old hackers.

Slashdot Top Deals

A list is only as strong as its weakest link. -- Don Knuth

Working...