Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror
DEAL: For $25 - Add A Second Phone Number To Your Smartphone for life! Use promo code SLASHDOT25. Also, Slashdot's Facebook page has a chat bot now. Message it for stories and more. Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! ×
User Journal

Journal Journal: Bj02.txt

BBBBMMBBMMMMMMMMBBBBBMBBMMMMBBBRXYi:,,,:iVXXVXXWRRRBBRBBBRMBRBBBRRBMMMMMMMMM
BBMMMMBBBMMMMMMMBBBMMMBBMMMMBBRXt:,..:,:tYIIYIVXVYVXVXBRWYWRBRBMMBMMMMMMMMMM
MMMMBMMMMBBBBMMMBBBBBBBMMMMBRXVi:,,.,.,;itiiItIY+iiIIIVXXVXYXRRBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMBBBMMMMBBBBBBBBBMMBWIt+:,,..,.::++itt+t++i++iItIYXWXXWWBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMBRBBRBBBRBBMMBWi+,,.....,:,;+iI;ti+++:+IYItVWRBBBBBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMBBBBBBRRBBBMBBMMRWX;......,,..+iII++ti;.,tVXVIXRBBBMMMMMMMMMMMMMMM
BMMMMMMMMMBBBBBMBRBRWXWWBMRIYX;......,..+tVIi;I;, ,VVXVYWRBMMMMMMMMMMMMMMMMM
BMMMBMMMBMMBBBBMMBXVXXWBWXI+;IY;,.....,.:iVYtiI:...VVVXIWWBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMBBBMMMMBMMWYItiiIIII+:,:iY:.....,,,+tXtit:...IVVVIVRBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMBBMMMMBBBWYii+;+iIXY+:::;t+..  ..,,;:IVti+..,;VVVIYRBBMMMMMMMMMMMMMMMM
BBMMMBBBBMBBBBBVt++;+i;iYWXXYIIi;.  ..,,:;i+IYIt,.,:iVVYtWBBMMMMMMMMMMMMMMMM
MMBMMMMMMBRBBBRYi+;;t;;::;++i+ti,.  .,:;;itYVWWYI,..:tYVVXRBMMMMMMMMMMMMMMMM
BBBMMBMMBBRBBBRVt+;t+;::::,:+ii,   .,;ii+;;;;+IXWWti::ttVXWRBMMMMMMMMMMMMMMM
BRMMMBRMMBRRRBBWIi+I;,:::;;it+.  ..,::::i+:,,,,,;tYYIIItIYXXWBMMMMMMMMMMMMMM
BBMMMBRMMMMBRBBBXItY:,,,:+tt:. ....,,,,it;,...,,,,:;++tYti;;+tRMMMMMMMMMMMMM
MMBBBBBMMMMRRBBMRVYV;:::;i+,  .......,,iY+,,,,,,,,:::;ii;:,,,:VBMMMMMMMMMMMM
BMBBRRBBBBBBBBMMMWXWi::;;,.  .........,:tYVt+::;;;::,::,,,,,:;tBMMMMMMMMMMMM
BBBBBRBBBRBBMBMMMBRRt;;+,.  ..,,,... ...,,;IIIt;,,,,.....,,:+iIXBMMMMMMMMMMM
RRBMMBRRRBRBBBBMMMMBI+;I:....,:,,...  .......,.    ....,,:;+tIIVWBBMMMMMMMMM
RRBBBMMMBRBBBRRMMMMMXi;iY++i;:,,:,..   ....        ...,:;+tIVVYtIVWRBMMMMMMM
MBBBRMMBBBBBRWRBMMMMWi;:,+i+i+;;;,...             ..,:;+itYVYi:+,.;tXMMMMMMM
MBBBRMBBRRRRBRRRBMMMRY+,....,,,,,....        .....,,:+itIYXt::++:,.+BMMMMMMM
BBRBMMBBRRBRRRRBMMMMBRWt:,.............    .....,,:;+itYVX+:;,.,::IMMMMMMMMM
BBBMMMMBBBRRRRRBMMMMXVXVVY+,..................,,::;+iIVXRXYt;:i:YWMMBMMMMMMM
MBMBRRRBBMMBBBMMMBWXYt+;;tYY;,,,,,,,,,,,,,,,,,:;;+iIVVXWIitVWWRBBBRRBBMMMMMM
MMMBBRBBBMMBRBBBWVtii++;:,,;II+;;::::;:::::;;;+itIYYYXXt++iiiYXXRRWVXWRBMMMM
MMMMBRRRBBBRRRWVttii++;;;;:;+tWYi+;++;;;;+++ittIIIIVWY+;;++itYWWBRVtIYWWBBMM
BBMMBBMMBRRRXYYIiii++ii+++++tVXVi+++++++iiittttIYXWRI+;;;;;tIWWXRXItIIIYXBMM
MBRBMMMBRVVYYttti++;i+itt+itYYt+;+++++++iiittIVWWBXtii++++iIWRWXWYIItYVRMMMB
RRRBMBBWYYYIti++++++iitIIYIVVI+;;;;++++++iitYWBMBXYYItiittIVRWYitXRBBMMMMBBW
RBMBBXYtIYIi++;::,:itttIIVWXti+iiii+++++iIXRMMMMBRWXVVVVVVXWWVYItii+iYYIi+;;
BBMXYIttii+++;;:,:+itIYYWWtiiiiii+iitIVWBMMMMMMMMMMMBBBRRWXXXYYIttii+;:,..,,
MBItttti+i+;::;:;ittIYXRMRXXVVVVXWRBMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBRRWXVYYIIttti+:,,..
RVittti;;;::::,:itIYVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWWWWWWXVYYIIIIIti;:,.
WVYtt+i;;:::::;itIVXRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWXXXVVVYYIItttIIt+;,
WWXVIi+i;;:;;itIVXRBMMMMBRRBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRXXVVVVYYIItiiiii+;
RRWXYtii;;;itYXXRMMMMWYYWVi+IWBBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWXXVYVVYIti++++++
RRWXVVIYtitYXWRBMMMBY+;YYtittVRRBMMMMMMMMMMMMBBMMMMMMMMMMMMRWXXVVVVYtti++++;
BRWXXXVVtYVWBBBRWRRYttIVIiiYVVVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBRBMMMMMBRWWXXXXYIttii++;
RBRRWWWWWWRBBBBRRWRWYiiiYitVI+;;YMMMMMMMBBBBRRRWBBBRRRBMMMMMBRWWWWXVYIIttii+
XWRBBBBBBBBBBBBBRRWWItiiIVXY++;;+VMMRWWRRRBRWWWRMMBRWWWBMMMMMRRWWWWXVYYIttii
XWRRBBBBBBBMBBBBBRX+iIYVWWWXI+;++tXMBRRRRMMMMBRWRBMMMBRRBMMMMMBRWWWXXXVYItii
XWWWWRBBMBMMBBBRBRXYYYIYYYYVYtitIIVRMBBBMMMMMMRRRRBMMMMBRBMMMMMBRWWWXXWVItti
XXVVXWBMMBMMMBBBBBBBRWXVYYItYVVXXWXWBBRRBMMMMBBBBBBRRBMBRBMMMMMMMRRWWWWXYItt
VVVVWWWBBMMMMBMBBBBMMMMBXVYYYYYYIYXRBBBWRRBBRBBBBBRRRRRBRRBMMMMMMMBRRRRWXVYI
IIVYXWWRBMMMMMBBRBMMMMMMMMBVVVYItttWBBRWVVWRBMMMMRRBRRBBBBBBBBMMMBRRRBBRWWXY
IiIYXWXRRBBMBBWVYIIVIIIIYWXi++iittVRBBRWXYYVXBMRRBBBBBBBBRRRWWWRBBBRRRBBRRWX
iitYVVXXRBBMBBXVYYVVItIIIIIIYItitYWRBBBRXVYXXWMRXXWWRWRRRWWWWWWWBBBBBBBBBRRR
itttIXXXRRBBBMBBBRBRWXXVYYIIIYYttIXRBBBRXXXWXRMBXWWWWWXXWWWWWXXXRRBBBBBBBBBR

User Journal

Journal Journal: Bj01.txt

BMBBBBMMMMMMMMMMBWXYii;:,,,,,,,,,,,,,::;+++++iiiittIIIYYYVVVVMXVtti+;:::,,,,,,,
MMMMBBMBMMMMMMMBRXYIi;::,,,,,,,,,,,,,::;;;++iiiiittIIYYYVVVVVRBVYYtt+;;:,,,,,,,
MMBBBMMMMMMMMBBBWYYi;:::,,,,........,,,::;++++iiitttIIYYVVVVVXBYYt;;;i+;:,,,,,,
BBRBMMMMMMMBMBBWVIt;:,,,,,,,....,..,...,::;;++iiiittIIIYYVVVVXBXIt+;;+:+;,,,,,,
BBBMMMMMMMMMBBBXIi;::,,,,.,.,..........,,::;+++iiiittIIYYVVVVXBWYtiti;;:;;:,,,,
BMMMMMMMMMBBBWYIt;::,,,,,...............,,::;++iiiittIIYYYVVVXXVYYItt+;;;;;:,,,
MMMMMMMMMBRWXYt++;:::,,,,,.,,...........,,::++++iiittIIYYVVVXXXIY;+++iii+;;;:,,
MMMMMMMMBRRXVI+;;:::,,...................,,:;;++iiiittIYYVVXWWBW+Vii,,,,,;++;::
MMMMMMMMBBWVIi;;;:::,,.......... ..  ....,,:;;;+iiiitIIYYVVWBMMMVt;i::,,,,,.,+;
MBMMMMMBBWVIi+;;;:::,,................,,,,::;;++++iittIYVWRMMMMBIY+i:,...::::+;
MMMMMMBRWYIi;;;;;::,,......,,,,,,:;;;:;;;;:;;++++++ittIVWBMMMBBWXt+i::,,.:.,i+;
MMMMMBRXVIi;;;;:::::,....:ttIttIYVXXVVVVIItii++;;;+itIYWMMMMMMRRVtti::::;;,ti++
BBBBBRXVIi;;;:::::::::;+tIIIYVYYYVVYYIIItii+;:::,:+itYWMMMRRBMMBWt+,,::;+,iti++
BBRBRWVIi;;;:::::;;+ttItt+;;;+iYVXWWXVYti++:,,,,,,;iIYMBMMYYWMRRY+;,,,,+,;tiii+
BBRBRWYi+;::::::;iIIi+:,,,,+tIYVWWWXXXXXYi+:,,,..,:iIVMMMWIVWBRVi;,,,,:::tii+++
BMBBRWIi;;;:::::;;;:::,::iIIIWRMMMW,:+tXVY;::,,...,;tVMMWWWRRBR++:,,,,:.ii+++++
BMRRRXIi+;;::,,,,::::::+ItIYRRWWIMR,,;+tYI;::,,,..,:iYRMBRRRWBWIi;:,,:,+i++++++
MMBBRXIi+;;::,,,..,,,::+YWY.:XRYWX:  ,VXVi::::,,,,,:+tYBBBRRXWXYtti;:,+Iii+++++
MBMBWXIi+;:,,,.......,,:++it;:,:,.:+iIYYi+::::,,,,,:;+IVBRRWXYttIItti+Ittii++++
RRMBWXIt+;:,,,..    ...,,,:,,:+:i+i+ittii;::::,:,,,,:;iIXBRRXY:::iIItIIIttii+++
RVMRRXIi+;::,,...  ......,,,,,,,,:+;i+++;::,,,,,,....:+tYWRWWV,,,,:iIYIItttiii+
RIWRXVYt+;::,,...      ......,,,:::;;;;::,,,.....   .,:+IVRWWV,,,,,:+tIIttttiii
WItYVVVIi;::,,,..      .   ...,,::::::::,.............,;tIWRXY.,,,,,::+tIttttii
VitIYYYIt+;:,,,....         ...,,:::::,,..........,,,,,:+tVWWt,,,,,,,,,:+ttttii
Yt+;IYYIIt+::,,,....          ..,,,,.............,,,,,::;+IVX,,:;++++++++ittttt
V+++YVYYIti;::,,,..               .........  ..,,,,,::::;;iIVi;:,,,:::;;;;+tttt
RRRWVXYIIt+;;:,,,......              ...... .,::::::::::;;iIYY,,,:::::;;;;;+itt
RMMBWXXYYI++;;:,,,......              ......,:::::::,,,,:;itIY,:::::::;;;++++tt
RBMBRWXVYIi+;;::,,,,,,....            ......,,,,,,,,,::::;+tI;,::::::;;;+++++it
RBMBRWXXYIi;;::::,,,,,,,....          ......,,,,,:::::;;::ii:::::::::;;+++++iit
BBMMRWXXYIt+;::,,::,,,,,,,,....      ........,,,,,,:;+ttIYXi;;;;::;;;;++++iiiii
RRMMMBWXVYIt;:,,,,,,,:,,,,,,,.......  .....,,,,,:::;iIYYVXXi;;+;;;;;+++++iiiiit
RWMMMMMBRXYIi:,,,,,,,,,::::,,,,...........,,,,:::;;itIYVVWY;++++;;;+;++++iitttt
BWBMMMMMMBBXYi:,,,..,,,,,,,,,,...........,,,,::;;;;itIYVWBXt++++++;+++iiiiitttt
RRRMMMMMMMBBRWt::,,....,,,,,,.........,,,,,::::;;iIYVWRBBRRWXIi+++++++iiiitIIII
RRRBBMMBMMBBBBRV+,,,......,,........,,,,,:::;itYVVXWWWWRRRRWWWVI++++iiiitIIIIII
BRRMBRBMBMMMBBBRVt:,,..............,,,,::;iIYIIIIYVVVXXWXWWXWWWXVIiiiiittIIIYYY
BRRMMMMBMMMMRRRXXYI+,,..............,,;IXIIttttIIIYYYYYVVXVXXXXWXXXYtittIIIYYYI
MRBBMMMMMMMMBRWXWYYtt+:,............,,:ttYtItttttttttIIYYYYVVXXXXXXWXVYIIIYYYYI
MBBMBMMMMMMMRWXXWYVWXWWI:...........,,,:i+itti+++iiiiittIIYYVXVXXXWWXXWXVYYYVYI
BBBMMMMMMMMBBBXXVVXWWWWWWY;.........,,,,:++;it+++;;;;;+itIYYYVVVXXXXWWWWWXXVVYI
MMMMMMMMMBWXRRWVVXXWRWRWWWWXi,......,,,,::++;+i;;;;;;;++ittIIYYVVVXXXXXXWWWWXII
MMMMMMMMMMWWWXVXVVWWWRRRWWWXXVI;,..,,,,,,::;+ttti+;;;;;;+iitIIYYVVVXXXWWWWWWWWX
MMMMMMMMMMBRXVVXVWWWWRRRRRXXXXXVVt;:,,,,:::;+tYYt+;;;;;;;++iitIYVVVVXXXWWWWWWRR
BRBBMMMMMMMMBRRXWWWWRRRBBXXXXXVVVYYYItii++tIYYYYYti++;;+++++iitYYYYVVXXWWWWWWWW

User Journal

Journal Journal: Pinup06.txt

                                      ,c="""=c,_
                                   _,j          "==c,
                              ,="`J"                 "h.
                          ,r""  c="?r                  `L
                        p"          "$                   ",
                      c"            ;F `"c.                ".
                     J'            $      `h                `h.
                    J'        ,-"j"         t                 `h
                  ,P           ,"            "                 `h.
                ,J'          ,"        c                         `h
               J'           J'          "h                        `h
              J            /              ".                       `h.
             $            ;      ;         `h                        `$.
            $            `.      ``;  `.   .`h                         `=q
           J             `.    .  `.`; `.  .`.h                           "
           F      `.     `.;    `   `.; `.  `.?
          j'     .`.     `.\    `.` `.`?`.`.`.?:
          $     `.`.`    `.j`.`.;.`.  `.3.`.`.`L`.
         .f     `.`.`.   `.?$.`.?.`.`.`.`$`.`.`$`.`
         $      `.`.`.`.`.`.$.`.`Lc.`.`.`.h.`.`$`.`.
        j'      `.`.`.`.`.`.$.`.`.h?cccci';h`.`?L.`.`.
        J       `.`.`.`.`.`$'?h.`J?,c$?`.?hP'?""?r`.`.`
       `P       `.`.L.`.`.j'`.`."=-"`.`z?$??$$F'3F`.J.`.
       `L       `.`.`h`.`.$$??`.`.`.`.$,c$$P".`.J..J`.`.
        ?       `.`.`?i,c$$?$"3$`.`.`.`.`.`.`.`.$.j'`.`.
        `h      `.`.`.$$$.$i$P".`)`.`.`.`.`.`.`.$.$.`.`.
         `r     `.`.`.;;F.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.$.`.P'
         ;f     `.`.`(;;h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.F.`$`.`
        J"      `.`.`.t;$.`.`.`.`.`.`.`;;.`.`.`.$.$.j'`.`.`
        P        .`.`.`\9;`.`.`.`.`.,c'J?.`.`.`.$;$.J.`.`.`.
       j'        .`.`.`.?C`.`.`;;`."".`.`.`.`.`.?'`h$.`.`.`.`.
        L        .`.`.`.`.h.`./.`.`,ccc$??hJ?$F.`.`.?r`.`.`.`.`.
        $        y`.`.`.`.`?i.`.;??li??"'  .$$`.`.`.`$`.`.`.`.`.`
        `) ;    ; u.`.`.`.`.`?;.`$?;  .,;c?iP.`.`.`.`?,.`.`.`.`.`. .`
        f  t    l $.`.`.`.`.``?;.`?;;;;;;iP"`.`.`.`.`;$,`.`.`.`.`.`.`   `.
        t  ) ,q l $.`.`.`.`.`.`"h.`"??""`.`.`.`.`.`.J?J`t.`.`.`.`.`.`   `.`
         "j="  "f $.`.`.`.`.`.`.`$`.`.`.`.`.`.`.``c?;;$.`.t.`.`.`.`.    `.`
                  $.`.`.`.`.`.`.`.?h`.`.`.`.`.`.j";;;9'.`.`.?.`,P.`     `.`
                  $.`.`.`.`.`.`.`.`"?y`.`.`.`,J?;;;;;F`.`.`.J?".`.      `.`
                 .P.`.`.`.`.`.`.`.`.`.?hccd??;;;;;;;9c$r`.`j'.`.`.     .`.`
                 J`.`.`.\.`.`.`.`.`.`.`.`$;;;;;;;;;;;;;$`.`P`.`.`.     .`.`
                 $`.`.`.`?`.`.`.`.`.`.`.`.h;;;;;;;;;;;;9`.f.`.`,P     `.`.`
                 ?`.`.`.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`h;;;;;;;;;;;9`j`.`.$'     .`.`.`
                  h.`;`.l.$.`.`.`.`.`.`.`.`.?;;;;;;;;;;$".`.`J.`    `.`.`.`
                  ?.`P`.l.F.c.`.`f`.`.`.`.`.`?;;;;;jjii$`.`.`$.`   .`.`$`.`
                   "$.`P`J`.$.`.`h`.`.`.`.`.`.F""""`   $`.`.`$.`  ?.`.`$`.`
                     J"`$.,"$.`.`?`.`.`.`.`.`j'       ,JL.`.`$.` `3.`.`?`.`
                     `=chJ" ?.`.`.?i`.`.`.`.`$$?????""   L`.`$`.`.3r`.`(l,c
                       ,P    ?`.`.`.?.`.`.`.J"           ?`.`3`.`.`h`.`P
                       J  ,c  ?i`.`.`3`.`.`J"             "i,$"=i,J"c;P
                      j' J"    `h.`.`3`.`_J"
                      $ J"       ?`.`3P""'
                     ,LJ'         h._$
                    J" .          `"            -c,
                   j'(r "??cc,,_                   h  $
                   3.P          `"""""=c,,_         ? `L
                 zP""??cc,__               "=,_      ? ".      L
               .P           ""??cc,_           "=c_   $ ".     $       .
              ,"                   `"h,_          `=c. $ ".     h      $
            ,J'                        `"==c,        `"$h ".    $     .F
          ,"         """===cc,,,            "?c,         "??h   `L    J
         J'                                     "=c,_       `?.  ?.   P
        J'                                          "c,       `?. h  j'
      ,J??;;??$c,,_     `=cccc,                        "r        $$  $
    c"`.`.`.`;;;;;;??c,._        "=c                  .  "h.      3 .f
  J??P`.`.`.`.`.;;;;;;;;;??;"==ccy, "c                `h    "c,   3 j
,$i;;P`.`.`.`.`.`;;;;;;;;P`.`;ccc,"c `h                 ".    "h. j.$
'hC;9F`.`.`.`.`.`.;;;;;;F.`.$9?;h;;$F  ?.                 ".     "?$'
?h;P.`.`.`.`.`.`.;;;;;j'.`3;;???;;$?L  ?.                  "c     $
  $P`.`.`.`.`.`.`.,;;;;9`.`?h;;;;;?'`.h  ?                    "h   $
  ?;`.`.`.`.`.`.`.;;;;;9`.`.`"????`.`.?L                        "h $
   $`.`.`.`.`.`.`;;;;;;9`.`.`.`.`.`.`.``h                         `$
    L.`.`.`.`.``;;;;;;;?`.`.`.`.`.`.`.`.`$                   `,    $
    `L`.`.`.`.`;;;j;;;;;L.`.`.`.`.`.`.`.`.?.                   ",  ?.
      ?i`.`.`.;;;j;;;;;;?;`.`.`.`.`.`.`.`.`.h                   `,  L
       `?i..`,;;$;;';;;.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`.`?c                  $   h
          "?h$??F.``;;;.`.;$c.`.`.`.`.`.`.`.`.`$L                `h  J
               $;`.`;;`.`.`;;?hy_.`.`.`.`.`.`,c$$h.               ?.j'
              .$`.`.;;`.`.`.;;;;"??$ccyyyccJ??;;;$3c               $$
              j'`.`.;.`.`.`.`.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;$`h              `$
             .$.`.`.`.`.`.`.`.``;;;;;;;;;;;;;;.`;;;$ "c             $
             j'.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;$. "c           $-
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;$.  $L,        $
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;$  `h "h     .$  ,P
             F`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;h  `h  "h   ;F. $
             C`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;L  `r   $, $ ?,f
             h`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;9r  ?   `fcF  $
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;$   L   $   j'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;$  $   $   J'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;?h `cc='  J'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;9.J     $
             ?`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,;;;;;;;$$'     $
             `h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;;9"       $
              $.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;;;;;9         "h
              $.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;;;;$          c????c
              j.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;;;;9        .P
User Journal

Journal Journal: Angela.art

                             . ...
                         .""." .    ".
                    . "" '.".:I:."..   ".
                  .".:.:....:II:".".".. ".
                .":."::.:::.:II:".".".".. ".
              ."."."."::.:.:.:I:".".".". .
             ..".".".:.:I::.:II:.".."."..    .
            .."."":.:.::.:.::II::."."."."..   .
           ..".".".:.::. .:::II:..".".".".".   .
          .":."".":".".".:.:I:".".".".".. "..  ..
          ":. ".":". ..:.::.::.:.".."  ":.".".. ..
         .:.:.":".   ".:":I:.:.. .".".  ": .".. . ..
         "..:.:".   .:.II:.:..   . .:.". ".. ". ..
        .. :.:.".  .:.:I:.:. .  . ..:..:. :..":. .  ".
       .:. :.:.   .:.:I:.:. .    . ..:I::. :: ::  .. ..
       .. :".".:. .:.:I:".        ..:.:I:. :: ::.   . ".
       "..:. .:.. .:II:"         ..:IIIH.  ::. ":.      .
      .:.::".:::..:.AII:.      .::',,  :I .::. ":.       .
      :..:".:II:.:I:  ,,:"   " .::FBT'X:: ..:.. ":.    . .
     .. :":III:. :.:A'FBF:.  . .P.IP::':: :I:.."::. .    ..
     . .:.:II: A.".":.PP:' .  . ..".." .: :.::. ":...  . ..
     . .: .:IIIH:.   " "." ... .    .:. :.:.. :...    ."
     . .I.::I:IIA.        ..   ...    ..::.".".".: ..  . .
      .:II.".":IA:.      ..    ..:.  . .:.: .""."  ..  . .
     ..::I:."."::A:.  . .:"-. .-.:..  .:.::AA.. ..:." .. .
      ":II:I:.  ":A:. ..:"   "".. . : ..:::AHI: ..:..".".
     .":III.::.   "II:.:.,.::::::::'. .:::AHV:: .::"" ..
     ..':IIHI::. .  'I:..'::,,,,::'. . .:AII:: :.:"  . .
     . . IIHHI:..".."V::. '::::'   ...:AIIV:".:."  .. .
      . . :IIHI:. .:.:.V:.   " " . ...:HI:" .:: :. ..
      . .  ":IHII:: ::.IA..      .. .A .,,:::" .:.    .
      :.  ..."I:I:.: .,AHHA, . ."..AHIV::" . :     ..
      :. ".::::II:.I:.HIHHIHHHHHIHHIHV:"..:. .I.":. ..  ".
   . . .. "":::I:".::IHHHHHHHHHHHHIHI. ".".:IHI..  "  "  ".
    ":... .  ""' .::".HHHI:HHHHHHHIHI. :IIHHII:. . . .    .
     :.:.. . ..::." .IV'.:I:IIIHIHHIH. .:IHI::".": "..  .
   . .:.:: .. ::"."."..":.::I:I:IHHHIA.".II.:...:" ." ... . "..
  "..::::" ...::".IIHII:: .:.:..:..:III:."::" ."    .    ..  . .
  "::.:" .""     .. :IIHI:.:.. ..: . .:I:'" ...:.:.  ..    .. ..
     .:..::I:.  . . . .IHII:.:"   .. ..'.::.:II:.:. ...   . ..
  .. . .::.:.,,...-::II:.:"    . ...... . .. .:II:.::  ...  .. ..
   ..:.::.I .    . . .. .:. .... ..,:.. . . ..:.::.   :..   . ..
    .".::I:.      . .. ..:.... . ..... .. . ..::. .. .I:. .." .
  ."":.: I.       . .. ..:.. .  . .. ..... .:. .:.. .:I.".""..
  . .:::I:.       . . .. .:. .    .. ..  . ... .:."."I"  ...
  . ::.:I:..     . . . ....:. . .   .... ..   .:...:.:.:. "".""
  "."::"I:.       . .. ....:. .     .. . ..  .."  .".:..:..    "
        :. .     . .. .. .:.... .... ...   .  .:.:.:..    ".
        :.      .  . . .. .:.... . . ........       .:.:.::. .    .
        :. .     . . . . .. .::..:  . ..:.. .        ::.:.:.. .    .
        :.. .    . . .  . .. ..:.:  .. .. .:. ..     ":::.::.:. .   .
        ":.. .  . . . .. .. ...::" .. ..  . .:. .     V:I:::::.. .   :.
        "::. .  . .. .. ... .:.::  .. .  . .. .. .     VI:I:::::..   ""B
         :.. .   . .. ..:.. ..I:... . .  . .. ... .     VII:I:I:::. ."::
         ":.. . . . .. ..:..:.:I:.:. .  . .. . .:. .     VHIII:I::.:..":
          ::..   . . .. ..:..:.HI:. .      . . .... .    :HHIHIII:I::..:
          ":. .  . .. .. ..:.:.:HI:.    . . .. ..... .    HHHHIHII:I::."
           :.. .  . . .. .:.:.:.HI:.      . . .. ... .    IHHHHIHHIHI:"
            :..  .  . . .. ..:..IH:.     . . .. .. ... .  "HHHHHHHHI:"
            ":..   . . .. ..:.:.:HI..   .  . .. . :::::.   IH:'''"
              :. . .  . .. ..::.:.VI:.     . . .. .:::"::. HIH
               :..  .  . .. .:.:.:.V:.    . . . ...::I'A:. HHV
                :. .  . .. ..:.:.V:.     . . ....::I::".HV:
                 :. .  . . . .. .:..II:.  . . . ....":::" AV."
                  :.. . . .. ... .:..VI:. . . .. .:. ..:.AV".
                  ":.. . .. ..:.:.:HAI:.:...:.:.:.:.AII:.
                   I:. .. ... .:.:.VHHII:..:.:..:A:".:..
                   IA..  . . .. ..:.:.:VHHHHIHIHHIHI:".::.
                   "HA:.  . . .. ..:.:.:HHHIHIHHHIHI:..:.
                    HIA: .  . . .. ...:.VHHHIHIIHI::.:...
                    HIHI:. .. ... .::.HHHIIHIIHI:::..
                    HII:.:.  .. ... .::VHHIHI:I::.:..
                    AI:..:..  .  . .. ..:.VHIII:I::.:. .
                   AI:. ..:..  .  . .. .." VHIII:I:... .
                  AI:. .:.. .  . ...  VHIII::... .
                .A:. .      :.. .  . .. .:.. VHII::..  .
               A:. . .       ::. .. .. . .:.. 'VHI::.. .
             .:.. .        :.. .:..... .::.. VHI:..
            ... . .     . . :.:. ..:. . .::.. VI:..  .
           .. .. .    . . ...:... . .. . .:::. V:..  .
          ".. ..  .   .  .. ..:::.... .:. . ..::.. V..  .
        . . .. . .   . . .. ..:::A. ..:. . . .::.. :..
       . .. .. .. . .  . ... ..::IA.. .. . ..::. :..  .
      .. .. ... . .. .... .:.::IA. . .. . ..:.::. :.  .
     . . . .. .   . . .. ..:..:.::IIA. . .. .:.::. :. .
    .. . .   . . .. ... ..:.::I:IHA. .  . . ..:.::. . .
   .: ..  .   . . ... .:.. .:I:IIHHA. .  . .. .::I:. .
  .::.  .     . . .. ..:. .::.:IIHIIHHHA.  .. ..:I:. . .
  A::..      ...:..:.::I:IHIHIHHHHA.  .  . ..::I:. .
:HI:.. .       . .. .:.:.::I:IHIHIIHIHHHA. .   .. .::I:. ..
AI:.. .. .    . .. .:.:.::II:IHIIIHIHIHHHA.  .  . ..::I:. ..
:HI:.. . .   .  . .. .::.:I:IHIHIIIHIHIIHHHA..  . .. .::I:. ..
AI:.:.. ... .::.::I:IHIIHIHIHIHIHIHHA. .  . ..::I:. .
HI:. .. . .  . .. .:..::IIHIHIHIIIIVHIIHHHVA.  . . .:::I:. . .
HI:.. . .   . .. ..:.::I:IIHHIIHIHIHIHHHHV'  ".. . ..:::II: . .
HI::.. .   .  .. .:..:::IIHIHIIVIVIIVHVV' .    .. . ..::III: .
HI::... . . .  . ... ..:.:::IIHIVIVIVHVHVV. .   . .. .:.:III. .   .
II::.:.. . .. ......:..IHVHIVVHVHV'.. . . . . "... .:.:IHI:..    .
II:I::.. .   .  . .....::.:IHVHVVVHV:.. .  . .:..:::IIHII..
:II:.:.:.. .   . ......:.:.:IVVHVVV:.:.. .  . :...:.:IHHI:..
HI::.:. . . .  . ...:.::.::.VVHVV::.:.:.. .  . .. . :.. ..:IHHI::."'
HII::.:.. .  . .. .:..:.".  "VVVI::.::.:.. . .  . .. ":...:II:IIII::
III::.:... .  . ...:.:... .   VII:I::.:.. .. . . :.:::...::.::
  VII::.:.. . . . .. ...:....      VHI:I::.:.. .  . ... .. .::.:..:.:..:
   VII::.:.. . .    ..:.::.. .     :HHII:I::.:.. . . .. ..  ."::":......
   III:I::.. .. . . .. .:.:.. .    :VHIHI:I::.:... . . .. .. .":. .. .AH
    III:I::.. . . .. ..:.. . ::HHIHII:I::.:... .. .. ... .:.::AHHH

Slashdot Top Deals

The only perfect science is hind-sight.

Working...