Slashdot is powered by your submissions, so send in your scoop

 Forgot your password?
typodupeerror
Check out the new SourceForge HTML5 internet speed test! No Flash necessary and runs on all devices. ×
User Journal

Journal Journal: Bj02.txt

BBBBMMBBMMMMMMMMBBBBBMBBMMMMBBBRXYi:,,,:iVXXVXXWRRRBBRBBBRMBRBBBRRBMMMMMMMMM
BBMMMMBBBMMMMMMMBBBMMMBBMMMMBBRXt:,..:,:tYIIYIVXVYVXVXBRWYWRBRBMMBMMMMMMMMMM
MMMMBMMMMBBBBMMMBBBBBBBMMMMBRXVi:,,.,.,;itiiItIY+iiIIIVXXVXYXRRBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMBBBMMMMBBBBBBBBBMMBWIt+:,,..,.::++itt+t++i++iItIYXWXXWWBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMBRBBRBBBRBBMMBWi+,,.....,:,;+iI;ti+++:+IYItVWRBBBBBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMBBBBBBRRBBBMBBMMRWX;......,,..+iII++ti;.,tVXVIXRBBBMMMMMMMMMMMMMMM
BMMMMMMMMMBBBBBMBRBRWXWWBMRIYX;......,..+tVIi;I;, ,VVXVYWRBMMMMMMMMMMMMMMMMM
BMMMBMMMBMMBBBBMMBXVXXWBWXI+;IY;,.....,.:iVYtiI:...VVVXIWWBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMBBBMMMMBMMWYItiiIIII+:,:iY:.....,,,+tXtit:...IVVVIVRBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMBBMMMMBBBWYii+;+iIXY+:::;t+..  ..,,;:IVti+..,;VVVIYRBBMMMMMMMMMMMMMMMM
BBMMMBBBBMBBBBBVt++;+i;iYWXXYIIi;.  ..,,:;i+IYIt,.,:iVVYtWBBMMMMMMMMMMMMMMMM
MMBMMMMMMBRBBBRYi+;;t;;::;++i+ti,.  .,:;;itYVWWYI,..:tYVVXRBMMMMMMMMMMMMMMMM
BBBMMBMMBBRBBBRVt+;t+;::::,:+ii,   .,;ii+;;;;+IXWWti::ttVXWRBMMMMMMMMMMMMMMM
BRMMMBRMMBRRRBBWIi+I;,:::;;it+.  ..,::::i+:,,,,,;tYYIIItIYXXWBMMMMMMMMMMMMMM
BBMMMBRMMMMBRBBBXItY:,,,:+tt:. ....,,,,it;,...,,,,:;++tYti;;+tRMMMMMMMMMMMMM
MMBBBBBMMMMRRBBMRVYV;:::;i+,  .......,,iY+,,,,,,,,:::;ii;:,,,:VBMMMMMMMMMMMM
BMBBRRBBBBBBBBMMMWXWi::;;,.  .........,:tYVt+::;;;::,::,,,,,:;tBMMMMMMMMMMMM
BBBBBRBBBRBBMBMMMBRRt;;+,.  ..,,,... ...,,;IIIt;,,,,.....,,:+iIXBMMMMMMMMMMM
RRBMMBRRRBRBBBBMMMMBI+;I:....,:,,...  .......,.    ....,,:;+tIIVWBBMMMMMMMMM
RRBBBMMMBRBBBRRMMMMMXi;iY++i;:,,:,..   ....        ...,:;+tIVVYtIVWRBMMMMMMM
MBBBRMMBBBBBRWRBMMMMWi;:,+i+i+;;;,...             ..,:;+itYVYi:+,.;tXMMMMMMM
MBBBRMBBRRRRBRRRBMMMRY+,....,,,,,....        .....,,:+itIYXt::++:,.+BMMMMMMM
BBRBMMBBRRBRRRRBMMMMBRWt:,.............    .....,,:;+itYVX+:;,.,::IMMMMMMMMM
BBBMMMMBBBRRRRRBMMMMXVXVVY+,..................,,::;+iIVXRXYt;:i:YWMMBMMMMMMM
MBMBRRRBBMMBBBMMMBWXYt+;;tYY;,,,,,,,,,,,,,,,,,:;;+iIVVXWIitVWWRBBBRRBBMMMMMM
MMMBBRBBBMMBRBBBWVtii++;:,,;II+;;::::;:::::;;;+itIYYYXXt++iiiYXXRRWVXWRBMMMM
MMMMBRRRBBBRRRWVttii++;;;;:;+tWYi+;++;;;;+++ittIIIIVWY+;;++itYWWBRVtIYWWBBMM
BBMMBBMMBRRRXYYIiii++ii+++++tVXVi+++++++iiittttIYXWRI+;;;;;tIWWXRXItIIIYXBMM
MBRBMMMBRVVYYttti++;i+itt+itYYt+;+++++++iiittIVWWBXtii++++iIWRWXWYIItYVRMMMB
RRRBMBBWYYYIti++++++iitIIYIVVI+;;;;++++++iitYWBMBXYYItiittIVRWYitXRBBMMMMBBW
RBMBBXYtIYIi++;::,:itttIIVWXti+iiii+++++iIXRMMMMBRWXVVVVVVXWWVYItii+iYYIi+;;
BBMXYIttii+++;;:,:+itIYYWWtiiiiii+iitIVWBMMMMMMMMMMMBBBRRWXXXYYIttii+;:,..,,
MBItttti+i+;::;:;ittIYXRMRXXVVVVXWRBMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBRRWXVYYIIttti+:,,..
RVittti;;;::::,:itIYVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWWWWWWXVYYIIIIIti;:,.
WVYtt+i;;:::::;itIVXRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWXXXVVVYYIItttIIt+;,
WWXVIi+i;;:;;itIVXRBMMMMBRRBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRXXVVVVYYIItiiiii+;
RRWXYtii;;;itYXXRMMMMWYYWVi+IWBBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWXXVYVVYIti++++++
RRWXVVIYtitYXWRBMMMBY+;YYtittVRRBMMMMMMMMMMMMBBMMMMMMMMMMMMRWXXVVVVYtti++++;
BRWXXXVVtYVWBBBRWRRYttIVIiiYVVVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBRBMMMMMBRWWXXXXYIttii++;
RBRRWWWWWWRBBBBRRWRWYiiiYitVI+;;YMMMMMMMBBBBRRRWBBBRRRBMMMMMBRWWWWXVYIIttii+
XWRBBBBBBBBBBBBBRRWWItiiIVXY++;;+VMMRWWRRRBRWWWRMMBRWWWBMMMMMRRWWWWXVYYIttii
XWRRBBBBBBBMBBBBBRX+iIYVWWWXI+;++tXMBRRRRMMMMBRWRBMMMBRRBMMMMMBRWWWXXXVYItii
XWWWWRBBMBMMBBBRBRXYYYIYYYYVYtitIIVRMBBBMMMMMMRRRRBMMMMBRBMMMMMBRWWWXXWVItti
XXVVXWBMMBMMMBBBBBBBRWXVYYItYVVXXWXWBBRRBMMMMBBBBBBRRBMBRBMMMMMMMRRWWWWXYItt
VVVVWWWBBMMMMBMBBBBMMMMBXVYYYYYYIYXRBBBWRRBBRBBBBBRRRRRBRRBMMMMMMMBRRRRWXVYI
IIVYXWWRBMMMMMBBRBMMMMMMMMBVVVYItttWBBRWVVWRBMMMMRRBRRBBBBBBBBMMMBRRRBBRWWXY
IiIYXWXRRBBMBBWVYIIVIIIIYWXi++iittVRBBRWXYYVXBMRRBBBBBBBBRRRWWWRBBBRRRBBRRWX
iitYVVXXRBBMBBXVYYVVItIIIIIIYItitYWRBBBRXVYXXWMRXXWWRWRRRWWWWWWWBBBBBBBBBRRR
itttIXXXRRBBBMBBBRBRWXXVYYIIIYYttIXRBBBRXXXWXRMBXWWWWWXXWWWWWXXXRRBBBBBBBBBR

User Journal

Journal Journal: Bj01.txt

BMBBBBMMMMMMMMMMBWXYii;:,,,,,,,,,,,,,::;+++++iiiittIIIYYYVVVVMXVtti+;:::,,,,,,,
MMMMBBMBMMMMMMMBRXYIi;::,,,,,,,,,,,,,::;;;++iiiiittIIYYYVVVVVRBVYYtt+;;:,,,,,,,
MMBBBMMMMMMMMBBBWYYi;:::,,,,........,,,::;++++iiitttIIYYVVVVVXBYYt;;;i+;:,,,,,,
BBRBMMMMMMMBMBBWVIt;:,,,,,,,....,..,...,::;;++iiiittIIIYYVVVVXBXIt+;;+:+;,,,,,,
BBBMMMMMMMMMBBBXIi;::,,,,.,.,..........,,::;+++iiiittIIYYVVVVXBWYtiti;;:;;:,,,,
BMMMMMMMMMBBBWYIt;::,,,,,...............,,::;++iiiittIIYYYVVVXXVYYItt+;;;;;:,,,
MMMMMMMMMBRWXYt++;:::,,,,,.,,...........,,::++++iiittIIYYVVVXXXIY;+++iii+;;;:,,
MMMMMMMMBRRXVI+;;:::,,...................,,:;;++iiiittIYYVVXWWBW+Vii,,,,,;++;::
MMMMMMMMBBWVIi;;;:::,,.......... ..  ....,,:;;;+iiiitIIYYVVWBMMMVt;i::,,,,,.,+;
MBMMMMMBBWVIi+;;;:::,,................,,,,::;;++++iittIYVWRMMMMBIY+i:,...::::+;
MMMMMMBRWYIi;;;;;::,,......,,,,,,:;;;:;;;;:;;++++++ittIVWBMMMBBWXt+i::,,.:.,i+;
MMMMMBRXVIi;;;;:::::,....:ttIttIYVXXVVVVIItii++;;;+itIYWMMMMMMRRVtti::::;;,ti++
BBBBBRXVIi;;;:::::::::;+tIIIYVYYYVVYYIIItii+;:::,:+itYWMMMRRBMMBWt+,,::;+,iti++
BBRBRWVIi;;;:::::;;+ttItt+;;;+iYVXWWXVYti++:,,,,,,;iIYMBMMYYWMRRY+;,,,,+,;tiii+
BBRBRWYi+;::::::;iIIi+:,,,,+tIYVWWWXXXXXYi+:,,,..,:iIVMMMWIVWBRVi;,,,,:::tii+++
BMBBRWIi;;;:::::;;;:::,::iIIIWRMMMW,:+tXVY;::,,...,;tVMMWWWRRBR++:,,,,:.ii+++++
BMRRRXIi+;;::,,,,::::::+ItIYRRWWIMR,,;+tYI;::,,,..,:iYRMBRRRWBWIi;:,,:,+i++++++
MMBBRXIi+;;::,,,..,,,::+YWY.:XRYWX:  ,VXVi::::,,,,,:+tYBBBRRXWXYtti;:,+Iii+++++
MBMBWXIi+;:,,,.......,,:++it;:,:,.:+iIYYi+::::,,,,,:;+IVBRRWXYttIItti+Ittii++++
RRMBWXIt+;:,,,..    ...,,,:,,:+:i+i+ittii;::::,:,,,,:;iIXBRRXY:::iIItIIIttii+++
RVMRRXIi+;::,,...  ......,,,,,,,,:+;i+++;::,,,,,,....:+tYWRWWV,,,,:iIYIItttiii+
RIWRXVYt+;::,,...      ......,,,:::;;;;::,,,.....   .,:+IVRWWV,,,,,:+tIIttttiii
WItYVVVIi;::,,,..      .   ...,,::::::::,.............,;tIWRXY.,,,,,::+tIttttii
VitIYYYIt+;:,,,....         ...,,:::::,,..........,,,,,:+tVWWt,,,,,,,,,:+ttttii
Yt+;IYYIIt+::,,,....          ..,,,,.............,,,,,::;+IVX,,:;++++++++ittttt
V+++YVYYIti;::,,,..               .........  ..,,,,,::::;;iIVi;:,,,:::;;;;+tttt
RRRWVXYIIt+;;:,,,......              ...... .,::::::::::;;iIYY,,,:::::;;;;;+itt
RMMBWXXYYI++;;:,,,......              ......,:::::::,,,,:;itIY,:::::::;;;++++tt
RBMBRWXVYIi+;;::,,,,,,....            ......,,,,,,,,,::::;+tI;,::::::;;;+++++it
RBMBRWXXYIi;;::::,,,,,,,....          ......,,,,,:::::;;::ii:::::::::;;+++++iit
BBMMRWXXYIt+;::,,::,,,,,,,,....      ........,,,,,,:;+ttIYXi;;;;::;;;;++++iiiii
RRMMMBWXVYIt;:,,,,,,,:,,,,,,,.......  .....,,,,,:::;iIYYVXXi;;+;;;;;+++++iiiiit
RWMMMMMBRXYIi:,,,,,,,,,::::,,,,...........,,,,:::;;itIYVVWY;++++;;;+;++++iitttt
BWBMMMMMMBBXYi:,,,..,,,,,,,,,,...........,,,,::;;;;itIYVWBXt++++++;+++iiiiitttt
RRRMMMMMMMBBRWt::,,....,,,,,,.........,,,,,::::;;iIYVWRBBRRWXIi+++++++iiiitIIII
RRRBBMMBMMBBBBRV+,,,......,,........,,,,,:::;itYVVXWWWWRRRRWWWVI++++iiiitIIIIII
BRRMBRBMBMMMBBBRVt:,,..............,,,,::;iIYIIIIYVVVXXWXWWXWWWXVIiiiiittIIIYYY
BRRMMMMBMMMMRRRXXYI+,,..............,,;IXIIttttIIIYYYYYVVXVXXXXWXXXYtittIIIYYYI
MRBBMMMMMMMMBRWXWYYtt+:,............,,:ttYtItttttttttIIYYYYVVXXXXXXWXVYIIIYYYYI
MBBMBMMMMMMMRWXXWYVWXWWI:...........,,,:i+itti+++iiiiittIIYYVXVXXXWWXXWXVYYYVYI
BBBMMMMMMMMBBBXXVVXWWWWWWY;.........,,,,:++;it+++;;;;;+itIYYYVVVXXXXWWWWWXXVVYI
MMMMMMMMMBWXRRWVVXXWRWRWWWWXi,......,,,,::++;+i;;;;;;;++ittIIYYVVVXXXXXXWWWWXII
MMMMMMMMMMWWWXVXVVWWWRRRWWWXXVI;,..,,,,,,::;+ttti+;;;;;;+iitIIYYVVVXXXWWWWWWWWX
MMMMMMMMMMBRXVVXVWWWWRRRRRXXXXXVVt;:,,,,:::;+tYYt+;;;;;;;++iitIYVVVVXXXWWWWWWRR
BRBBMMMMMMMMBRRXWWWWRRRBBXXXXXVVVYYYItii++tIYYYYYti++;;+++++iitYYYYVVXXWWWWWWWW

User Journal

Journal Journal: Pinup06.txt

                                      ,c="""=c,_
                                   _,j          "==c,
                              ,="`J"                 "h.
                          ,r""  c="?r                  `L
                        p"          "$                   ",
                      c"            ;F `"c.                ".
                     J'            $      `h                `h.
                    J'        ,-"j"         t                 `h
                  ,P           ,"            "                 `h.
                ,J'          ,"        c                         `h
               J'           J'          "h                        `h
              J            /              ".                       `h.
             $            ;      ;         `h                        `$.
            $            `.      ``;  `.   .`h                         `=q
           J             `.    .  `.`; `.  .`.h                           "
           F      `.     `.;    `   `.; `.  `.?
          j'     .`.     `.\    `.` `.`?`.`.`.?:
          $     `.`.`    `.j`.`.;.`.  `.3.`.`.`L`.
         .f     `.`.`.   `.?$.`.?.`.`.`.`$`.`.`$`.`
         $      `.`.`.`.`.`.$.`.`Lc.`.`.`.h.`.`$`.`.
        j'      `.`.`.`.`.`.$.`.`.h?cccci';h`.`?L.`.`.
        J       `.`.`.`.`.`$'?h.`J?,c$?`.?hP'?""?r`.`.`
       `P       `.`.L.`.`.j'`.`."=-"`.`z?$??$$F'3F`.J.`.
       `L       `.`.`h`.`.$$??`.`.`.`.$,c$$P".`.J..J`.`.
        ?       `.`.`?i,c$$?$"3$`.`.`.`.`.`.`.`.$.j'`.`.
        `h      `.`.`.$$$.$i$P".`)`.`.`.`.`.`.`.$.$.`.`.
         `r     `.`.`.;;F.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.$.`.P'
         ;f     `.`.`(;;h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.F.`$`.`
        J"      `.`.`.t;$.`.`.`.`.`.`.`;;.`.`.`.$.$.j'`.`.`
        P        .`.`.`\9;`.`.`.`.`.,c'J?.`.`.`.$;$.J.`.`.`.
       j'        .`.`.`.?C`.`.`;;`."".`.`.`.`.`.?'`h$.`.`.`.`.
        L        .`.`.`.`.h.`./.`.`,ccc$??hJ?$F.`.`.?r`.`.`.`.`.
        $        y`.`.`.`.`?i.`.;??li??"'  .$$`.`.`.`$`.`.`.`.`.`
        `) ;    ; u.`.`.`.`.`?;.`$?;  .,;c?iP.`.`.`.`?,.`.`.`.`.`. .`
        f  t    l $.`.`.`.`.``?;.`?;;;;;;iP"`.`.`.`.`;$,`.`.`.`.`.`.`   `.
        t  ) ,q l $.`.`.`.`.`.`"h.`"??""`.`.`.`.`.`.J?J`t.`.`.`.`.`.`   `.`
         "j="  "f $.`.`.`.`.`.`.`$`.`.`.`.`.`.`.``c?;;$.`.t.`.`.`.`.    `.`
                  $.`.`.`.`.`.`.`.?h`.`.`.`.`.`.j";;;9'.`.`.?.`,P.`     `.`
                  $.`.`.`.`.`.`.`.`"?y`.`.`.`,J?;;;;;F`.`.`.J?".`.      `.`
                 .P.`.`.`.`.`.`.`.`.`.?hccd??;;;;;;;9c$r`.`j'.`.`.     .`.`
                 J`.`.`.\.`.`.`.`.`.`.`.`$;;;;;;;;;;;;;$`.`P`.`.`.     .`.`
                 $`.`.`.`?`.`.`.`.`.`.`.`.h;;;;;;;;;;;;9`.f.`.`,P     `.`.`
                 ?`.`.`.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`h;;;;;;;;;;;9`j`.`.$'     .`.`.`
                  h.`;`.l.$.`.`.`.`.`.`.`.`.?;;;;;;;;;;$".`.`J.`    `.`.`.`
                  ?.`P`.l.F.c.`.`f`.`.`.`.`.`?;;;;;jjii$`.`.`$.`   .`.`$`.`
                   "$.`P`J`.$.`.`h`.`.`.`.`.`.F""""`   $`.`.`$.`  ?.`.`$`.`
                     J"`$.,"$.`.`?`.`.`.`.`.`j'       ,JL.`.`$.` `3.`.`?`.`
                     `=chJ" ?.`.`.?i`.`.`.`.`$$?????""   L`.`$`.`.3r`.`(l,c
                       ,P    ?`.`.`.?.`.`.`.J"           ?`.`3`.`.`h`.`P
                       J  ,c  ?i`.`.`3`.`.`J"             "i,$"=i,J"c;P
                      j' J"    `h.`.`3`.`_J"
                      $ J"       ?`.`3P""'
                     ,LJ'         h._$
                    J" .          `"            -c,
                   j'(r "??cc,,_                   h  $
                   3.P          `"""""=c,,_         ? `L
                 zP""??cc,__               "=,_      ? ".      L
               .P           ""??cc,_           "=c_   $ ".     $       .
              ,"                   `"h,_          `=c. $ ".     h      $
            ,J'                        `"==c,        `"$h ".    $     .F
          ,"         """===cc,,,            "?c,         "??h   `L    J
         J'                                     "=c,_       `?.  ?.   P
        J'                                          "c,       `?. h  j'
      ,J??;;??$c,,_     `=cccc,                        "r        $$  $
    c"`.`.`.`;;;;;;??c,._        "=c                  .  "h.      3 .f
  J??P`.`.`.`.`.;;;;;;;;;??;"==ccy, "c                `h    "c,   3 j
,$i;;P`.`.`.`.`.`;;;;;;;;P`.`;ccc,"c `h                 ".    "h. j.$
'hC;9F`.`.`.`.`.`.;;;;;;F.`.$9?;h;;$F  ?.                 ".     "?$'
?h;P.`.`.`.`.`.`.;;;;;j'.`3;;???;;$?L  ?.                  "c     $
  $P`.`.`.`.`.`.`.,;;;;9`.`?h;;;;;?'`.h  ?                    "h   $
  ?;`.`.`.`.`.`.`.;;;;;9`.`.`"????`.`.?L                        "h $
   $`.`.`.`.`.`.`;;;;;;9`.`.`.`.`.`.`.``h                         `$
    L.`.`.`.`.``;;;;;;;?`.`.`.`.`.`.`.`.`$                   `,    $
    `L`.`.`.`.`;;;j;;;;;L.`.`.`.`.`.`.`.`.?.                   ",  ?.
      ?i`.`.`.;;;j;;;;;;?;`.`.`.`.`.`.`.`.`.h                   `,  L
       `?i..`,;;$;;';;;.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`.`?c                  $   h
          "?h$??F.``;;;.`.;$c.`.`.`.`.`.`.`.`.`$L                `h  J
               $;`.`;;`.`.`;;?hy_.`.`.`.`.`.`,c$$h.               ?.j'
              .$`.`.;;`.`.`.;;;;"??$ccyyyccJ??;;;$3c               $$
              j'`.`.;.`.`.`.`.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;$`h              `$
             .$.`.`.`.`.`.`.`.``;;;;;;;;;;;;;;.`;;;$ "c             $
             j'.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;$. "c           $-
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;$.  $L,        $
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;$  `h "h     .$  ,P
             F`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;h  `h  "h   ;F. $
             C`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;L  `r   $, $ ?,f
             h`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;9r  ?   `fcF  $
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;$   L   $   j'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;$  $   $   J'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;?h `cc='  J'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;9.J     $
             ?`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,;;;;;;;$$'     $
             `h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;;9"       $
              $.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;;;;;9         "h
              $.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;;;;$          c????c
              j.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;;;;9        .P
User Journal

Journal Journal: Angela.art

                             . ...
                         .""." .    ".
                    . "" '.".:I:."..   ".
                  .".:.:....:II:".".".. ".
                .":."::.:::.:II:".".".".. ".
              ."."."."::.:.:.:I:".".".". .
             ..".".".:.:I::.:II:.".."."..    .
            .."."":.:.::.:.::II::."."."."..   .
           ..".".".:.::. .:::II:..".".".".".   .
          .":."".":".".".:.:I:".".".".".. "..  ..
          ":. ".":". ..:.::.::.:.".."  ":.".".. ..
         .:.:.":".   ".:":I:.:.. .".".  ": .".. . ..
         "..:.:".   .:.II:.:..   . .:.". ".. ". ..
        .. :.:.".  .:.:I:.:. .  . ..:..:. :..":. .  ".
       .:. :.:.   .:.:I:.:. .    . ..:I::. :: ::  .. ..
       .. :".".:. .:.:I:".        ..:.:I:. :: ::.   . ".
       "..:. .:.. .:II:"         ..:IIIH.  ::. ":.      .
      .:.::".:::..:.AII:.      .::',,  :I .::. ":.       .
      :..:".:II:.:I:  ,,:"   " .::FBT'X:: ..:.. ":.    . .
     .. :":III:. :.:A'FBF:.  . .P.IP::':: :I:.."::. .    ..
     . .:.:II: A.".":.PP:' .  . ..".." .: :.::. ":...  . ..
     . .: .:IIIH:.   " "." ... .    .:. :.:.. :...    ."
     . .I.::I:IIA.        ..   ...    ..::.".".".: ..  . .
      .:II.".":IA:.      ..    ..:.  . .:.: .""."  ..  . .
     ..::I:."."::A:.  . .:"-. .-.:..  .:.::AA.. ..:." .. .
      ":II:I:.  ":A:. ..:"   "".. . : ..:::AHI: ..:..".".
     .":III.::.   "II:.:.,.::::::::'. .:::AHV:: .::"" ..
     ..':IIHI::. .  'I:..'::,,,,::'. . .:AII:: :.:"  . .
     . . IIHHI:..".."V::. '::::'   ...:AIIV:".:."  .. .
      . . :IIHI:. .:.:.V:.   " " . ...:HI:" .:: :. ..
      . .  ":IHII:: ::.IA..      .. .A .,,:::" .:.    .
      :.  ..."I:I:.: .,AHHA, . ."..AHIV::" . :     ..
      :. ".::::II:.I:.HIHHIHHHHHIHHIHV:"..:. .I.":. ..  ".
   . . .. "":::I:".::IHHHHHHHHHHHHIHI. ".".:IHI..  "  "  ".
    ":... .  ""' .::".HHHI:HHHHHHHIHI. :IIHHII:. . . .    .
     :.:.. . ..::." .IV'.:I:IIIHIHHIH. .:IHI::".": "..  .
   . .:.:: .. ::"."."..":.::I:I:IHHHIA.".II.:...:" ." ... . "..
  "..::::" ...::".IIHII:: .:.:..:..:III:."::" ."    .    ..  . .
  "::.:" .""     .. :IIHI:.:.. ..: . .:I:'" ...:.:.  ..    .. ..
     .:..::I:.  . . . .IHII:.:"   .. ..'.::.:II:.:. ...   . ..
  .. . .::.:.,,...-::II:.:"    . ...... . .. .:II:.::  ...  .. ..
   ..:.::.I .    . . .. .:. .... ..,:.. . . ..:.::.   :..   . ..
    .".::I:.      . .. ..:.... . ..... .. . ..::. .. .I:. .." .
  ."":.: I.       . .. ..:.. .  . .. ..... .:. .:.. .:I.".""..
  . .:::I:.       . . .. .:. .    .. ..  . ... .:."."I"  ...
  . ::.:I:..     . . . ....:. . .   .... ..   .:...:.:.:. "".""
  "."::"I:.       . .. ....:. .     .. . ..  .."  .".:..:..    "
        :. .     . .. .. .:.... .... ...   .  .:.:.:..    ".
        :.      .  . . .. .:.... . . ........       .:.:.::. .    .
        :. .     . . . . .. .::..:  . ..:.. .        ::.:.:.. .    .
        :.. .    . . .  . .. ..:.:  .. .. .:. ..     ":::.::.:. .   .
        ":.. .  . . . .. .. ...::" .. ..  . .:. .     V:I:::::.. .   :.
        "::. .  . .. .. ... .:.::  .. .  . .. .. .     VI:I:::::..   ""B
         :.. .   . .. ..:.. ..I:... . .  . .. ... .     VII:I:I:::. ."::
         ":.. . . . .. ..:..:.:I:.:. .  . .. . .:. .     VHIII:I::.:..":
          ::..   . . .. ..:..:.HI:. .      . . .... .    :HHIHIII:I::..:
          ":. .  . .. .. ..:.:.:HI:.    . . .. ..... .    HHHHIHII:I::."
           :.. .  . . .. .:.:.:.HI:.      . . .. ... .    IHHHHIHHIHI:"
            :..  .  . . .. ..:..IH:.     . . .. .. ... .  "HHHHHHHHI:"
            ":..   . . .. ..:.:.:HI..   .  . .. . :::::.   IH:'''"
              :. . .  . .. ..::.:.VI:.     . . .. .:::"::. HIH
               :..  .  . .. .:.:.:.V:.    . . . ...::I'A:. HHV
                :. .  . .. ..:.:.V:.     . . ....::I::".HV:
                 :. .  . . . .. .:..II:.  . . . ....":::" AV."
                  :.. . . .. ... .:..VI:. . . .. .:. ..:.AV".
                  ":.. . .. ..:.:.:HAI:.:...:.:.:.:.AII:.
                   I:. .. ... .:.:.VHHII:..:.:..:A:".:..
                   IA..  . . .. ..:.:.:VHHHHIHIHHIHI:".::.
                   "HA:.  . . .. ..:.:.:HHHIHIHHHIHI:..:.
                    HIA: .  . . .. ...:.VHHHIHIIHI::.:...
                    HIHI:. .. ... .::.HHHIIHIIHI:::..
                    HII:.:.  .. ... .::VHHIHI:I::.:..
                    AI:..:..  .  . .. ..:.VHIII:I::.:. .
                   AI:. ..:..  .  . .. .." VHIII:I:... .
                  AI:. .:.. .  . ...  VHIII::... .
                .A:. .      :.. .  . .. .:.. VHII::..  .
               A:. . .       ::. .. .. . .:.. 'VHI::.. .
             .:.. .        :.. .:..... .::.. VHI:..
            ... . .     . . :.:. ..:. . .::.. VI:..  .
           .. .. .    . . ...:... . .. . .:::. V:..  .
          ".. ..  .   .  .. ..:::.... .:. . ..::.. V..  .
        . . .. . .   . . .. ..:::A. ..:. . . .::.. :..
       . .. .. .. . .  . ... ..::IA.. .. . ..::. :..  .
      .. .. ... . .. .... .:.::IA. . .. . ..:.::. :.  .
     . . . .. .   . . .. ..:..:.::IIA. . .. .:.::. :. .
    .. . .   . . .. ... ..:.::I:IHA. .  . . ..:.::. . .
   .: ..  .   . . ... .:.. .:I:IIHHA. .  . .. .::I:. .
  .::.  .     . . .. ..:. .::.:IIHIIHHHA.  .. ..:I:. . .
  A::..      ...:..:.::I:IHIHIHHHHA.  .  . ..::I:. .
:HI:.. .       . .. .:.:.::I:IHIHIIHIHHHA. .   .. .::I:. ..
AI:.. .. .    . .. .:.:.::II:IHIIIHIHIHHHA.  .  . ..::I:. ..
:HI:.. . .   .  . .. .::.:I:IHIHIIIHIHIIHHHA..  . .. .::I:. ..
AI:.:.. ... .::.::I:IHIIHIHIHIHIHIHHA. .  . ..::I:. .
HI:. .. . .  . .. .:..::IIHIHIHIIIIVHIIHHHVA.  . . .:::I:. . .
HI:.. . .   . .. ..:.::I:IIHHIIHIHIHIHHHHV'  ".. . ..:::II: . .
HI::.. .   .  .. .:..:::IIHIHIIVIVIIVHVV' .    .. . ..::III: .
HI::... . . .  . ... ..:.:::IIHIVIVIVHVHVV. .   . .. .:.:III. .   .
II::.:.. . .. ......:..IHVHIVVHVHV'.. . . . . "... .:.:IHI:..    .
II:I::.. .   .  . .....::.:IHVHVVVHV:.. .  . .:..:::IIHII..
:II:.:.:.. .   . ......:.:.:IVVHVVV:.:.. .  . :...:.:IHHI:..
HI::.:. . . .  . ...:.::.::.VVHVV::.:.:.. .  . .. . :.. ..:IHHI::."'
HII::.:.. .  . .. .:..:.".  "VVVI::.::.:.. . .  . .. ":...:II:IIII::
III::.:... .  . ...:.:... .   VII:I::.:.. .. . . :.:::...::.::
  VII::.:.. . . . .. ...:....      VHI:I::.:.. .  . ... .. .::.:..:.:..:
   VII::.:.. . .    ..:.::.. .     :HHII:I::.:.. . . .. ..  ."::":......
   III:I::.. .. . . .. .:.:.. .    :VHIHI:I::.:... . . .. .. .":. .. .AH
    III:I::.. . . .. ..:.. . ::HHIHII:I::.:... .. .. ... .:.::AHHH

Slashdot Top Deals

It appears that PL/I (and its dialects) is, or will be, the most widely used higher level language for systems programming. -- J. Sammet

Working...