Follow Slashdot blog updates by subscribing to our blog RSS feed

 Forgot your password?
typodupeerror

Submission + - Grudi proirenje Ublaava samosvijest za mnoge ene (me-dent.eu)

josipkerans writes: "Za mnoge ene, veliina njihovih grudi uzrokuje konstantna samosvijest. Grudi proirenje prua mnoge ene s pogurati u samopouzdanju koje su im potrebne dajui im oblik tijela im elite ili trebate.

"Ja bi mnoge ene postiu svoje ciljeve izgled", kae dr. Reid u Austinu, Texas. "Poveanje grudi omoguuje mnoge ene da hodaju jai, osmijeh vie, i biti vie samopouzdanja."

Kako ene stare, veliina njihovih grudi moe promijeniti, dob moe utjecati na elastinost koe, a gravitacija moe uzrokovati grudi na sag. Takoer, nakon trudnoe i dojenja, enske grudi ne moe se vratiti na veliinu i oblik su nekad bili.

Neke ene nikad ne razviju grudi razmjerne ostatak svog tijela. Nakon grudi koje su premale mogu napraviti ena samosvjesna o nain oni izgledaju kada su u javnost, a odjea ne moe stati ispravno.

Takoer, ene mogu imati asimetrina grudi koje mogu uzrokovati da budu vrlo samosvjesna. Kad ena ima jednu dojku koja se razvija znatno vie od drugih, to moe izazvati ozbiljne samosvijest.

Poveanje grudi moe ispraviti sve ove probleme i pruiti ene koje pate od previe samosvjesna prijeko potreban poticaj samopouzdanja. ene koje su samosvjesne o veliini svojih grudi treba obratiti iskusnom grudi kirurga plastine proirenja.

Tijekom poetne konzultacije, va plastini kirurg e s vama razgovarati o problemima imate sa svojim grudima. Nakon utvrivanja ono golova elite postii kroz poveanje grudi, va plastini kirurg e moi propisati tretman poveanja grudi da e ispraviti vam probleme.

esto puta, ene odluite poveati njihovu veliinu grudi tako da su vie razmjerna veliini tijela. Drugi puta, ene ele obnoviti svoje grudi, tako da su se vratili u svoju izvornu veliinu nakon dojenja, raste stariji, ili trudnoa.

Kandidati za grudi proirenje kirurgije su gotovo sve ene koji su zadovoljni s izgledom svojih grudi. Poveanje grudi kirurgija je nain da se osigura grudi s poboljanom obliku, veliini i vrstou tako da ene mogu biti sretni zbog naina na koji oni izgledaju."

This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

Grudi proirenje Ublaava samosvijest za mnoge ene

Comments Filter:

The only thing worse than X Windows: (X Windows) - X

Working...