Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror
User Journal

Journal dsanfte's Journal: De Vita Mea

De reis philosophicae saepe cogito, et hodie differens non est. In vita mea, debeo voluntatem habere. Qua debet voluntas mea esse? Non scio responsum. Scientiam biologiam nunc disco, sed eritne voluntas pro qua quaerito? Iterum dico, non scio.

Habeo etiam cupiditatem pro lingua latina, et eam melior scire. Illa causa est cur nunc hoc scribo. Volo gradualitates in lingua latina etiam in scientia biologia habere, et non possum inter eas decernere.

Qua debet via mea esse?

This discussion has been archived. No new comments can be posted.

De Vita Mea

Comments Filter:

"It takes all sorts of in & out-door schooling to get adapted to my kind of fooling" - R. Frost

Working...