Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror

Comment Mini Ekskavatör (Score -1, Offtopic) 36

Mini Ekskavatör Mini Ekskavatör Mü Lazm BizimLe Çalmak stermisiniz Makina Parkmz 4 adet Bobcat 2 adet Mini Ekskavatör Makinelerimiz 1.6 tonluk Mini Ekskavatör 2.6 Tonluk Mini Ekskavatör Kabinsiz Kullanmlarda 1.5 metre yükseklikden girebilen1 metre genilikden girebilen mini ekskavatör mevcut siz müterilerimiz bizi tercih etme sebebiniz ne olabilir tabiki Çalmamzn ve iimizi Temiz Yapmamz Sizlere Güven Verir Can Hafriyat Tahsin Can

Comment mini ekskavatör (Score -1, Flamebait) 136

Mini Ekskavatör Mü Lazm BizimLe Çalmak stermisiniz Makina Parkmz 4 adet Bobcat 2 adet Mini Ekskavatör Makinelerimiz 1.6 tonluk Mini Ekskavatör 2.6 Tonluk Mini Ekskavatör Kabinsiz Kullanmlarda 1.5 metre yükseklikden girebilen1 metre genilikden girebilen mini ekskavatör mevcut siz müterilerimiz bizi tercih etme sebebiniz ne olabilir tabiki Çalmamzn ve iimizi Temiz Yapmamz Sizlere Güven Verir Can Hafriyat Tahsin Can
User Journal

Journal Journal: Kiralk Bobcat

kiralk bobcat Mü Lazm BizimLe Çalmak stermisiniz Makina Parkmz 4 adet Bobcat 2 adet
kiralk bobcat
Makinelerimiz 1.6 tonluk Mini Ekskavatör 2.6 Tonluk kiralk bobcatKabinsiz Kullanmlarda 1.5 metre yükseklikden girebilen1 metre genilikden girebilen mini ekskavatör mevcut siz müterilerimiz bizi tercih etme sebebiniz ne olabilir ta

Slashdot Top Deals

It is contrary to reasoning to say that there is a vacuum or space in which there is absolutely nothing. -- Descartes

Working...