Follow Slashdot stories on Twitter

 Forgot your password?
typodupeerror
Note: You can take 10% off all Slashdot Deals with coupon code "slashdot10off." ×
Links

Submission + - KosDir.com->

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."
Link to Original Source

Maybe Computer Science should be in the College of Theology. -- R. S. Barton

Working...