Please create an account to participate in the Slashdot moderation system

 Forgot your password?
typodupeerror
Slashdot Deals: Cyber Monday Sale Extended! Courses ranging from coding to project management - all eLearning deals 20% off with coupon code "CYBERMONDAY20". ×
Links

Submission + - KosDir.com (slashdot.org)

besarti writes: "KosDir.com është një nga web direktoriumet me të mëdha shqiptare në internet. Qëllimi jonë është qe te krijojmë një motor kërkimi te web faqeve shqiptare te kategorizuara sipas veprimtarive te shërbimeve qe ofrojnë. Nëse edhe ju keni një web faqe te publikuar në internet me përmbajtje në gjuhën shqipe atëherë ju ftojmë ta regjistroni atë në KosDir.com. Regjistrimi është falas."

All programmers are playwrights and all computers are lousy actors.

Working...