Catch up on stories from the past week (and beyond) at the Slashdot story archive

 Forgot your password?
typodupeerror
For the out-of-band Slashdot experience (mostly headlines), follow us on Twitter, or Facebook. ×

+ - De arbeidsmarkt in Spanje-Authorstream->

An anonymous reader writes: Werkloosheid in Spanje, ondanks een daling in de afgelopen jaren blijft relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen en de neiging om te beginnen weer te stijgen in begin 2009. Echter, sommige sectoren nog steeds bieden professionele kansen voor buitenlanders, met inbegrip van marketing, import-export, professor, vertaling en nieuwe technologieën.
Je zou beter volledig voorbereid om te zoeken naar banen in Spanje en solide professional en taal vaardigheden!

Related Videos:
http://www.myvideo.de/watch/8843492/THE_TYLER_GROUP
http://www.myvideo.be/watch/8848030
http://www.funnyordie.com/videos/714cce6f03/the-tyler-group

Related Article:
http://www.zimbio.com/Belgium/articles/3aqQhTwI8d3/TYLER+GROUP+De+arbeidsmarkt+Spanje

Link to Original Source
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

De arbeidsmarkt in Spanje-Authorstream

Comments Filter:

Counting in binary is just like counting in decimal -- if you are all thumbs. -- Glaser and Way

Working...