Slashdot stories can be listened to in audio form via an RSS feed, as read by our own robotic overlord.

 Forgot your password?
typodupeerror

+ - De arbeidsmarkt in Spanje-Authorstream->

Submitted by Anonymous Coward
An anonymous reader writes "Werkloosheid in Spanje, ondanks een daling in de afgelopen jaren blijft relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen en de neiging om te beginnen weer te stijgen in begin 2009. Echter, sommige sectoren nog steeds bieden professionele kansen voor buitenlanders, met inbegrip van marketing, import-export, professor, vertaling en nieuwe technologieën.
Je zou beter volledig voorbereid om te zoeken naar banen in Spanje en solide professional en taal vaardigheden!

Related Videos:
http://www.myvideo.de/watch/8843492/THE_TYLER_GROUP
http://www.myvideo.be/watch/8848030
http://www.funnyordie.com/videos/714cce6f03/the-tyler-group

Related Article:
http://www.zimbio.com/Belgium/articles/3aqQhTwI8d3/TYLER+GROUP+De+arbeidsmarkt+Spanje"

Link to Original Source
This discussion was created for logged-in users only, but now has been archived. No new comments can be posted.

De arbeidsmarkt in Spanje-Authorstream

Comments Filter:

PLUG IT IN!!!

Working...