Want to read Slashdot from your mobile device? Point it at m.slashdot.org and keep reading!

 Forgot your password?
typodupeerror

Slashdot videos: Now with more Slashdot!

 • View

 • Discuss

 • Share

We've improved Slashdot's video section; now you can view our video interviews, product close-ups and site visits with all the usual Slashdot options to comment, share, etc. No more walled garden! It's a work in progress -- we hope you'll check it out (Learn more about the recent updates).

×
User Journal

dsanfte's Journal: De rebus quae me vexant 2

Journal by dsanfte

Cogito me mensam meam amisisse.

Habui in vita mea cursum; habui voluntatem. Cogitavi me omne meditatum esse. Poteritne meus bacalarius mihi occupationem ferre? Disco nunc biologiam, sed medicus esse non volo. Linguam latinam discere amo; biologiam discere possum, et eam disco bene, sed non amo. Si bacalarius meus latine erit, bonam occupationem habere non potero. Cogitavi bacalarius biologicus occupationem mihi ferat, sed erratum meum nunc video:

Quis occupatio?

Quid per vitam meam facere volo? Quis volo esse? Mercinarius fessus alius esse non volo; volo esse felix, volo ut vita mea me videatur bona.

Quae sunt occupationes bonae in agro biologico? Quam occupationem amabo? Debeo scire, quia nunc voluntatem meam doctrinae amitto.

This discussion has been archived. No new comments can be posted.

De rebus quae me vexant

Comments Filter:
 • de re difficile, auxiliari non possum. sed haec perscriptio ex ephemeride aperuit in IgniTubo*, itaque distinere non possum. studium domi causa physicae incipere debeo; postridie conficiendum est---immo, nunc hodie. (o merda, eu mihi!)

  unum maiorem errorem tibi demonstrem: verbum "meo" vidi numquam; dativum "ego" est "mihi". non modo "vir librum meo dedit (velut in exemplo tuo, 'ferre potest')" numquam, sed etiam "vir librum mihi dedit (aut 'ferre potest')" semper audi. verbum "meus" est adjectivum. intellig
  • by dsanfte (443781)
   Vero est, unum erratum feci. Formas 'meo' 'mihi'que semper confundo. :)

   Vero est quod dixisti, non expectavi unum responsum! Gratias tibi ago.

   Res anteri, qui me vexaverunt, me tamen vexant, sed bacalarium meum in biologia finibo. Unus bacalarius quam nullus melior est.

"Oh what wouldn't I give to be spat at in the face..." -- a prisoner in "Life of Brian"

Working...